Înscriere învăţământ preşcolar 2022-2023

Înscriere învăţământ preşcolar 2022-2023

ETAPA I DE ÎNSCRERE

PRELUARE DOCUMENTE – PERIOADA 30.05.2022 – 10.06.2022

LUNI – VINERI, 08.00 – 12.00 ȘI 17.00 – 17.00

Înscriere învăţământ preşcolar 2021-2022

ANUNȚ ÎNSCRIERI

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 37 SIBIU

AN ȘCOLAR 2021-2022

 • Condiţii specifice la înscrierea în învăţământul preşcolar 
 • Circumscriptii gradinite
 • Cerere tip inscriere invatamant prescolar 2021-2022
 • PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ privind reînscrierea/înscrierea copiilor în unitățile de învățământ preșcolar pentru anul școlar 2021-2022
 • PROCEDURĂ INFORMATICĂ privind înscrierea în învățământul preșcolar pentru aim! școlar 2021/2022 (Modul SIIIR – înscrierea la grădiniță 2021-2022)
 • Procedura informatica  reinscrie/inscriere gradinita 2021-2022
 • Adresa ME-DGIP -DTI nr 28269/27.04.2021 privind înscrierea și reînscrierea la grădiniță(în învățământul primar) pentru anul școlar 2021-2022
 • Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul școlar 2021-2022, se derulează, succesiv, următoarele etape:
  a) reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ preșcolar în acest an școlar si care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2021- 2022;
  b) înscrierea copiilor nou veniți.
  Reînscrierile vor începe în data 17 mal 2021, iar înscrierile, din 31 mai 2021.
  Programul reînscrierilor, respectiv al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și, eventual, pe site-ul inspectoratului școlar.
 • Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică. În acest mod, toți solicitanțil vor fi înregistrați în aplicația specifică din Modul SIIIR – înscrierea la grădiniță 2021-2022.
 • Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție.
 • Comunicarea va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.
 • Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscrierl, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.
 • În situația jn care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează: Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:
  – unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  – unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  – unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;
  – unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în% grad de handicap a copilului.
 • În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se. repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.
 • Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de flecare unitate de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, sunt aprobate de consiliul de administrație al acesteia și avizate de către consilierul juridic al inspectoratului școlar județean/al municipiului București până la data de 28 mai 2021.
 • Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menționate anterior.
 • Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.
 • Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *